top of page

Árlista

(Érvényes: 2022. január 1-től visszavonásig. A megvásárolt bérletek a kiállítás dátumától 5 hétig érvényesek. Hiányzás elszámolása: amennyiben az órát adott napon mondja le, vagy nem jelzi a hiányzást, a bérletből egy alkalom autómatikusan levonásra kerül)

FELMÉRÉSEK:

Mozgásvizsgálat          10.000 Ft/alkalom

Longi Kid vizsgálat       15.000 Ft/alkalom

KMT felmérés              10.000 Ft/alkalom

TSMT:

Egyéni komplex fejlesztő foglalkozás      45.000 Ft/8 alkalom

(A foglalkozás időtartama 45 perc, TSMT mozgésfejlesztés, finommotokórika, szókincsbővítés és egyéb, egyéni képességek fejlesztése)

TSMT egyéni terápiás torna                   35.000 Ft/12 alkalom

(A torna időtartama 25-35 perc, a gyermekkel a számára írt terápiás tornasort csináljuk végig a mozgásfejlesztő szakember segítségével.)

Csoportos TSMT                                 28.800 Ft/8 alkalom

KMT:

Egyéni KMT fejlesztő torna                  20.000 Ft/12 alkalom

Csoportos KMT torna                          15.000 Ft/8 alkalom

Iskola előkészítő foglalkozás                 22.000 Ft/4 alkalom

(Heti 1 x 1,5 óra komplex fejlesztő foglalkozás)

Milyennek látszanak ezek a gyerekek?

Sokszor átlagosnak látszanak, annak ellenére, hogy idegrendszerük egyes területei nem úgy működnek, ahogy kellene. Ez olyan tünetekben nyilvánul meg ami frusztrálja, feldühíti a szülőket, pedagógusokat, nem értik ezeket a gyerekeket: Miért ilyenek?

Ezeknek a gyerekeknek- amennyiben nem nevelési problémáról van szó- nehézségük van az érzékelt látvány, hang, tapintás, mozgás értelmezésével.
A szemén keresztül felvett vizuális, a fülén bemenő auditív és az átélt mozgásos információk feldolgozásával van nehézségük. Ezt szenzoros integrációs rendellenességnek vagy szenzoros feldolgozási nehézségnek hívják. Tehát az agy képtelen összehangolni a különféle érzékelésekből származó információkat, ennek következtében a gyerek nem tud a helyzetnek megfelelő választ, viselkedést adni. Nem azért, mert nem akarja, hanem mert nem tudja, nem képes rá.

Normál esetben, amikor érett egy idegrendszer a különböző szenzorokon (például szem, fül) keresztül egyidőben beérkező információkat az agy a másodpercek töredéke alatt felveszi, összekapcsolja. Ezek a látott, hallott, mozgásból eredő információk nagy utat járnak be az idegrendszerben mire feldolgozódnak, és megszületnek a helyzetnek megfelelő (adaptív) válaszok szóban, írásban, vizuálisan, mozgásban, viselkedésben.

Az idegrendszer éretlensége esetén a bejövő látott, hallott, mozgásból eredő információk nem tudnak feldolgozódni, melynek eredményeképpen a gyereknek a napi életvitelben nehéz percei lesznek.

A pedagógusoknak sokszor nehéz különbséget tenni, hogy a tünetek nevelési, pszichés avagy az idegrendszer éretlensége miatt jelentkeznek. Ennek megítélésére alkalmas a vizsgálatunk (Vizsgálatok címszó). Sok esetben csak iskoláskorban figyelnek fel az egyre markánsabban fellépő tünetekre.

Minél hamarabb felismeri valaki a szenzoros feldolgozási nehézség tüneteit, annál hamarabb indulhat el a terápia (TSMT-I és TSMT-II). Ez azért fontos, mert az agy a változásokra, változtatásokra akkor a legfogékonyabb, amikor még fejlődik, plasztikus (formálható). 10 éves korig jó esélyük van arra, hogy a terápiás kezelés sikeres legyen.

A TSMT célja, hogy segítsen a gyermekeknek még jobban funkcionálni az óvodai, iskolai, otthoni életükben, segítséget adjon a szülőnek is abban, hogyan bánjanak gyermekükkel, mert az idegrendszer éretlenségét nem lehet kinőni, maximum tünetváltás következik be.​

Miért jó, ha kiderül az éretlenség?

Amennyiben a vizsgálatból éretlenség derül ki, az már egy nagy előrelépés, hogy megértsük a gyermeket, tudjunk tenni valamit, hogy segítsünk.

Miért fontos, hogy a gyermek fejlesztése a TSMT terápiával kezdődjön?

A TSMT alkalmas arra, hogy az agykéreg alatti szabályozást, az idegrendszer érési folyamatait elindítsa. Ez azért fontos, mert erre az érettségre tud eredményesen "rádolgozni" a fejlesztõpedagógia, logopédia, és egyéb más fejlesztés.

A leggyakoribb problémák, amelyekkel felkeresnek:

 • tipikustól eltérő mozgásfejlődés: a gyermek mozgásfejlődése megkésett, lelassult, stagnáló vagy éppen felgyorsult

 • az egyes mozgásfejlődési szakaszok (fejemelés, kitámasztás, oldalra fordulás, hasról-hátra és visszafordulás, kúszás, mászás, felülés, felállás, kapaszkodva lépegetés, önálló járás) kimaradtak, felcserélődtek vagy hibásak (például kúszása féloldalas volt), esetleg nem a szenzitív periódusban jelentek meg (amikor az ontogenetikus fejlődésmenetben kódolva volt)

 • megkésett beszédfejlődés: például 1 évesen még nem voltak értelmes, jelentéssel bíró szavai, nem ismételgetett, szókészlete 1 éves kora után nem bővült folyamatosan, 2 évesen nem volt legalább 50 szava és 1-2 szót nem illesztett össze mondattá

 • beiileszkedési-, tanulási-, magatartásproblémái vannak (BTM)

 • problémák a mozgás terén: ügyetlen, esik-kel, koordinálatlan, bizonytalan a mozgása, egyensúlyérzéke túlmozgásai vannak, éretlen a finommotorikája, grafomotorikája, problémák a beszédmozgásban

 • figyelme rövid idejű, csapongó, hamar vált tevékenységet, alig köthető le életkorának való tevékenységgel, játékkal

 • emlékezete nem megbízható

 • a tanult verseket, dalokat, tananyagot nehezen idézi fel

 • gondolkodása, problémamegoldása lassú, nehézkes

 • hiperaktív (ADHD)

 • sajátos nevelési igényű (SNI)

 • szabályokat nehezen tartja be

 • gyenge önkontroll

 • éretlen feladattudat- és tartás

 • viselkedése eltér korosztályától

Kérjen időpontot a +36 70 365 66 75-as telefonszámon,
az info@mozgas-fejlesztes.com e-mail címen vagy az alábbi linken!

bottom of page