top of page

Iskolaérettségi vizsgálat

Kinek ajánljuk?

Az organikus éretlenség gyakori jelei 3-7 éves korban:

Motoros

 • gyenge mozgáskoordináció

 • pontatlan mozgás

 • új mozgások tanulásának gyengesége, lassúsága

 • erőadagolási problémák

 • diszpraxia

 • éretlen grafomotorika

 • beszédfejlődés problémája

 • hiperaktivitás

 • tic

Pszichés-kognitív

 • figyelemzavar (rövid- és hosszútávú)

 • információ feldolgozási zavar

 • emlékezet gyengesége (rövid- és hosszútávú)

 • belátáson, tapasztalaton alapuló gondolkodás késése

 • ok-okozati összefüggések meg nem értése

 • testvázlat, térbeli tájékozódás, lateralitás, jobb / bal gyengesége, éretlensége

 • szorongás

Szociális

 • beilleszkedés nehézsége

 • szabályok betartásának nehézsége

 • alkalmazkodás, együttdolgozás nehézsége

 • kiszámíthatatlan szabálykövetés

 • gyenge kontrollfunkció

 • segítségadás elutasítása

 • gyenge feladattudat, feladattartás

 • feladathelyzetekből való kiszállás

 • autizmus

Az organikus éretlenség gyakori jelei kisiskolás korban:

Motoros

 • írásmozgás gyengesége, éretlensége

 • mozgások, sportági alaptechnikák elsajátításának nehézségei

Pszichés-kognitív

 • tanulási zavarok: írásban, olvasásban, számolásban

 • lassú, nehézkes tanulási tempó

Szociális

 • áldozat, bohóc, agresszor

Ezek a tünetek azért veszélyesek, mert a gyerek az aktuálisan mozgósítható képességeivel rövidebb idejű, alacsonyabb minőségű teljesítményre / kooperációra képes, mint kortársai. Célirányos vizsgálat és terápia nélkül rögzül az a szint, ahol a tünetek először jelentkeztek. Iskolai kudarcok, kapcsolati, önértékelési problémák, zavarok jelenhetnek meg. Mindez látványosan hat azon kompetenciák kialakulására és megerősödésére, amelyekre minden munkaerőpiacra beilleszkedni akaró XXI. századi embernek szüksége van. (Forrás: Lakatos Katalin Ph.D)

A vizsgálat időtartama: 90-120 perc

Kérjen időpontot a +36 70 365 66 75-as telefonszámon,
az info@mozgas-fejlesztes.com e-mail címen vagy az alábbi linken!

bottom of page